Tiện ích

Hệ thống tiện ích tại Lotus Island:

DU THUYỀN

Bên cạnh bến đỗ du thuyền chung của cả dự án còn có bến du thuyền từng căn hộ. Camera cận cảnh bến đỗ du thuyền ở từng căn hộ.- Hình ảnh một gia đình du thuyền ra vịnh vào mỗi buổ...

Xem thêm